درگذشت ناگهانی مرجان خواننده محبوب

۱۳۹۷ فروردین ۲, پنجشنبه

ایران- برنامه های نوروزی سیمای آزادی-نوروز۹۷بهترین فراز از فیلم سینمائي آزاد کننده
درباره نبرد آزادیبخش سیمون دوبوار و چگونگی استقلال کلمبیا

از دست ندهید

سیمای آزادی-نوروز۹۷

پیک بهاری


به کوری چشم آخوندها سالی شاد و خرم 
داشته باشید
 ترانه طنز اوضاع سیته 
 بر وزن ترانه دسپاسیتو

خیلی شاد  از دست نده


برنامه  به پیشواز بهار از سیمای آزادی-نوروز۹۷
ترانه ایرانو میخوام
این ترانه در بهمن ماه سال ۹۶  توسط شاعر و خواننده ایرانی مرتضی لالوی اجرا شد
و با اقتباس از ترانه فلکوریک معروف با نام ترانه صیاد که در جنوب خراسان رایج است هم خاطره ا نگیز است هم خیلی پر محتوا اعتراضی  است به وضعیت کنونی ایران در زیر بار ظلم و ستم رژیم دیکتاتوری آخوندی حاکم
ترانه طنز آسيدعلي (سوسن خانم - بروبكس) انتخابات خامنه اي و آخوندي
ترانه طنز جالب و دیدنی آش سرنگونی برای خامنه ای و روحانی که بخوره پاشه نخوره پاشه

ایران-پیامهای سخنگوی مجاهدین

        رژیم آخوندی پاسدار محمود موسوی مجد را به اتهام جاسوسی اعدام کرد سخنگوی مجاهدین به‌رغم سوابق موسوی مجد این اعدام را که در آ...