۱۳۹۷ آبان ۵, شنبه

#ایران- بهترین طنزهای #پیک_شادی در# آبان۹۷ #اذر۹۷ترانه طنز ،زلزله عظما

ترانه طنز- پیک شادی-۸آذر

گفتگو با فرمانده نیروی هوافضای سپاه- طنز پیک شادی- ۸آذر

طنز نوحه وای از تحریم مردمو تو کوچه میاره -پیک شادی

#ایران- بهترین طنزهای# پیک_شادی # دی۹۷

پیک شادی - ترانه طنز - بدبختی عظما پیک شادی - آف ساید