۱۳۹۷ شهریور ۷, چهارشنبه

ایران-بهترین طنزهای شهریور۹۷ پیک شادی-سیمای آزادیطنزترانه -«عظما آخر بازیه میدونی»- برگرفته از پیک شادی


طنز خنده دار سیاسی شب شعر با خامنه ای درباره تحریم و ترامپ و دلار و پوشک


ترانه طنز خنده دار و جنجالی کجا میری یو اس آ-USA-از زبان خامنه ای بعد از تحریمها


                           طنز ترانه -«ژن خوب و با کیفیت» - برگرفته از پیک شادی


طنز ترانه- «فری ای فری دشمن مردم » -برگرفته از پیک شادی


طنز بسیار جالب و البته تلخ با اقتباس از واقعیت «طویله مجلس» برگرفته از پیک شادیطنز «مرگ سیدعل» برگرفته از پیک شادی

#ایران- بهترین طنزهای# پیک_شادی # دی۹۷

پیک شادی - ترانه طنز - بدبختی عظما پیک شادی - آف ساید